(dutch) Mijn why? #6

Een speciale korte bonus episode! Met mijn grote WHY.

Waarom ik doe wat ik doe. Waarom ik jou mee wil nemen op reis naar your inner self, wat mijn gedachtes erachter zijn, gedachtes die hardop naar boven kwamen en ik je niet kon onthouden...  Een message written from my intuition! 

Benieuwd naar mijn waarom? Je luistert het in deze episode, enjoy! 

Het is laat. 23.13.
Ik ben moe.
Moe en uitgeput van de tranen die er vandaag stroomden.
Tranen van mijn ‘growing pain’ zoals ik ze noem.
Groei pijn in mijn persoonlijke én bedrijfsontwikkeling.
Ik groei zo hard van binnen en naar buiten dat ik het soms niet bij lijk te kunnen houden.
En toch hoor ik steeds de stem: je kan het dragen lieve, dit is jouw pad, dit is jouw weg, dit mag eruit, hier mag je doorheen, dit is voor een hoger doel.
Ik voel de drang om te schrijven en terwijl mijn inner critic zegt dat ik in bed moet liggen tikken mijn vingers nu weg over mijn laptop.
Ik wil delen, mijn kern, mijn why, waarom ik doe wat ik doe, wat mij innerlijk beweegd.
Mijn waarom.
Soms vraag ik mij af, waarom kan ik niet settlen met een ‘gewone baan’, met de grote stroming.
Terwijl ik in mijn dagboek schrijf, en diep in contact sta met mijn source hoor ik de woorden, omdat ik voel dat ik een vessel ben, een vessel… yea you know some kind of pipe where energy flows through. I’m the vehicle fort his message.

A message to raise consiousness.

A message tob ring people back in connection tot heir own source. So together, from this place of connection to our own divine source we get in touch with the universal source. The source of our planet. The source of this mother earth we are living on.
This mother earth that asks us to act different. That aks us to make shifts. That asks us to raise our consiousness. That aks us to stand up. That screams loud that she’s warming up. That her ice in the north is melting. And that we human sneed tot take care of her.
I believe that when we are in connection to our own source. Our own place of divine love. Our own truth. Our own authenticity. That we, together, step by step will reconnect to the universal source. You have a vote, you have a life, you have choices, every day. And earth asks us to choose for love. To chose for authenticity, to chose to go within and from there act to the outer world. I believe in a world with more love. With more authenticity. With more connection. With a higher consiousness. With higher vibes.
Cause i believe from when we are in connection with our own source, we all together will connect back deeply to mama earths source. From where we shift. From where we change. From where we deeply love her and take care of her.
I believe in a world with consious enterprises, with a shift in global warming, with higher consiousness, with more sustainable company’s, with more organic farming. But at the end, i believe in a world of more love. And love, starts within. Its the divine love i’m talking about. The deep connection to your source.
I feel like i’ve been chosen to be a vessel. To reconnect YOU to your source. So from there. Together. We can recounnect to mama earth’s source. And give her the same love, the deep deep love that we alsof give ourself. When we are in connection with source.

Love a little more.
Dive within.
I’ll guide you along the way.
Love a little bigger.
Feel your truth.
Reconnect.
Reconnect to your inner source.
From when we are connected with our own source, we will be connected to the higher source of all. Source is within all of us. Source is in everything. Everything comes from source.
It comes from source and flows back to source.
Have love.
For yourself.
More love.
Feel the divine love.
Feel the universel presents of love.
Feel her guidence
Feel her whispers
Feel her voice
Feel her asking
Feel her support
Feel her vibe
Love is the awnser.
Always.Vere vermeulenComment